Audyt informatyczny
Przeprowadzamy audyty informatyczne – w ramach audytu zbadamy m.in. legalność oprogramowania na komputerach w firmie, stan zabezpieczeń sieci komputerowej i komputerów.